Apelacje

Sprawy apelacyjne reguluje art. 19 ustawy nr 55/1992 o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii

Poszkodowany ma prawo do odwolania sie od decyzji Panstwowego Zakladu Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii NTÍ do Komisji Odwolawczej Zakladu w ciagu 30 dni od daty otrzymania decyzji Zakladu. Komisje powoluje Minister, a w jej sklad wchodza cztery osoby. Pierwszego czlonka Komisji pelniacego funkcje przewodniczacego oraz bedacego ekspertem w dziedzinie ubezpieczen mianuje Sad Najwyzszy. Drugiego czlonka Komisji bedacego ekspertem w dziedzinie budownictwa mianuje Wydzial Inzynierii i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Islandzkiego. Pozostali dwaj czlonkowie Komisji bedacy ekspertami w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, budownictwa lub rzeczoznawstwa w zakresie szkód powolani sa bez mianowania. Zastepcy czlonków Komisji powolywani sa w identyczny sposób. Kadencja Komisji jest trzyletnia. Komisja upowazniona jest w razie koniecznosci do zasiegania opinii ekspertów. 


Okres skladania odwolania do Komisji Odwolawczej wynosi 30 dni od daty otrzymania decyzji Zakladu.

Wiecej informacji na temat adresu e-mailowego oraz czlonków Komisji znajduje sie na stronie Rady Ministrów.