Ustawy i przepisy

Niestety podstawowe ustawy i przepisy regulujace nasza dzialalnosc nie sa dostepne w jezyku polskim. Ponizej jednak umieszczamy link na strone z wersja angielska.

Ustawa o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii nr 55/1992.
Rozporzadzenie o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii nr 83/1993.