Szkody

W przypadku wystapienia szkody ubezpieczonego mienia nalezy zglosic ten fakt jak najszybciej po stwierdzeniu szkody poprzez wypelnienie zgloszenia szkody na niniejszej stronie internetowej. Jednoczesnie zwraca sie uwage na fakt, iz ubezpieczony moze utracic swoje prawo do odszkodowania z powodu zaniedbania, tzn. jezeli nie zglosi roszczenia w ciagu jednego roku od momentu, gdy wiedzial o incydencie, na którym to roszczenie jest oparte.

Po przyjeciu zgloszenia szkody przeprowadza sie analize w celu stwierdzenia, czy zgloszenie spelnia wymogi oszacowania szkód. Jezeli wymogi sa spelnione, sprawa kierowana jest do rzeczoznawcy w celu dokonania oceny. W przypadku gdy analiza wykaze, iz zgloszenie nie spelnia wymogów oszacowania szkód, wlasciciel mienia otrzymuje zawiadomienie tejze tresci wraz z mozliwoscia przedlozenia dodatkowych dokumentów.

Po wprowadzeniu zgloszenia szkody do naszego systemu status sprawy mozna sledzic poprzez „mínar síður“.

Przed dokonaniem oszacowania szkód zarejestrowany wlasciciel mienia (badz osoba kontaktowa ws. oszacowania szkód, jezeli osoba ta jest zgloszona), zostaje poinformowany o wyznaczonym spotkaniu w celu sprawdzenia szkody. Wlasciciel mienia badz jego przedstawiciel ma zawsze prawo do obecnosci podczas  sprawdzania szkody. Gdy rzeczoznawcy Panstwowego Zakladu Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii NTÍ docieraja na miejsce, powinni miec na sobie oznaczenia w/w Zakladu. Nalezy strzec sie od odostepniania Panstwa mienia osobom postronnym, które nie sa w stanie udowodnic swojej tozsamosci poprzez pokazanie legitymacji pracowniczej potwierdzajacej ich uslugi w imieniu Panstwowego Zakladu Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii NTÍ. 

Po dokonaniu oszacowania szkód rzeczoznawcy zdaja w/w Zakladowi raport oszacowania. Po otrzymaniu raportu oszacowania przez w/w Zaklad wlasciciele mienia otrzymuja nastepnie o tym fakcie zawiadomienie. W przypadku gdy wlasciciele nie sa usatysfakcjonowani trescia i wynikami raportu oszacowania, moga skorzystac z mozliwosci przekazania swoich opinii przez wydaniem decyzji dotyczacej odszkodowania oraz stosownej kwoty odszkodowania.