Dokument informacyjny

Szkody

W przypadku wystapienia szkody ubezpieczonego mienia nalezy zglosic ten fakt jak najszybciej po stwierdzeniu szkody poprzez wypelnienie zgloszenia szkody na niniejszej stronie internetowej. Jednoczesnie zwraca sie uwage na fakt, iz ubezpieczony moze utracic swoje prawo do odszkodowania z powodu zaniedbania, tzn. jezeli nie zglosi roszczenia w ciagu jednego roku od momentu, gdy wiedzial o incydencie, na którym to roszczenie jest oparte. Szczegóły

Ubezpieczenie od klesk zywiolowych

Zgodnie z ustawa nr 55/1992 o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii w/w Zaklad zobowiazany jest do ubezpieczenia od szkód wyrzadzonych bezposrednio przez wybuchy wulkanu, trzesienia ziemi, osuniecia ziemi, lawiny sniezne oraz powodzie.

Obowiazkowe ubezpieczenie obejmuje wszystkie nieruchomosci oraz aktywa plynne podlegajace ubezpieczeniu od pozaru w zakladach ubezpieczen majacych licencje krajowa. Zaklady te odpowiedzialne sa za pobieranie skladek ubezpieczeniowych z upowaznienia Panstwowego Zakladu Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii.

 Szczegóły

Ustawy i przepisy

Niestety podstawowe ustawy i przepisy regulujace nasza dzialalnosc nie sa dostepne w jezyku polskim. Ponizej jednak umieszczamy link na strone z wersja angielska.

Ustawa o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii nr 55/1992.
Rozporzadzenie o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii nr 83/1993.

 Szczegóły

FAQ

Panstwowy Zaklad Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii ubezpiecza na wypadek szkód wyrzadzonych bezposrednio przez nastepujace kleski zywiolowe:

Wybuchy wulkanu
Trzesienia ziemi
Osuniecia ziemi
Lawiny sniezne
Powodzie

Wszystkie nieruchomosci i aktywa plynne ubezpieczone od pozaru w zakladach ubezpieczen majacych licencje panstwowa zezwalajaca na dzialalnosc w Islandii.
Ponadto nalezy obowiazkowo ubezpieczyc nizej wymienione konstrukcje budowlane, mimo ze nie podlegaja ubezpieczeniu od pozaru:
Cieplownie, stacje wodociagowe i kanalizacyjne, porty, zaklady energii elektrycznej oraz konstrukcje budowlane telekomunikacji bedace wlasnoscia gmin badz Skarbu Panstwa.
Mosty o dlugosci 50 m badz dluzsze oraz wyciagi narciarskie.
Po stwierdzeniu szkody wyrzadzonej przez kleski zywiolowe nalezy niezwlocznie zglosic ja Zakladowi poprzez wypelnienie formularza dostepnego w miejscu pomaranczowego przycisku na górze niniejszej strony.

Po otrzymaniu zgloszenia dokonuje sie jego analizy, które nastepnie wysyla sie do niezaleznego rzeczoznawcy, który to wzywa wlasciciela na zebranie w celu sprawdzenia szkód. Nastepnie rzeczoznawca przedstawia raport oszacowania (sprawozdanie ws. wyników oszacowania) Panstwowemu Zakladowi Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii NTÍ, który to przedstawia w/w raport w formie pisemnej wlascicielowi. Wlasciciel ma nastepnie mozliwosc przedstawienia swoich uwag i sugestii zanim sprawa zostanie rozstrzygnieta.

Kazdy ma prawo do uzyskania informacji, czy dana nieruchomosc jest zarejestrowana w Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii NTÍ oraz czy dokonano oszacowania szkód. 

Osoby administracji publicznej upowaznione sa do uzyskania wszystkich potrzebnych dokumentów sprawy, za wyjatkiem dokumentów roboczych, jak i równiez strony majace interes prawny upowaznione sa do uzyskania tych samych dokumentów bez ujawniania informacji finansowych badz osobistych.

Pisemne podanie o uzyskanie w/w dokumentów nalezy wyslac na adres emailowy: nti@nti.is