Lög og reglugerðir

Eftirfarandi eru lög, reglugerðir, leiðbeinandi tilmæli og reglur sem tengjast starfsemi NTÍ á einn eða annan hátt.


Helstu lög og reglur sem um starfsemina gilda:

Lög um Náttúruhamfaratryggingu Íslands nr. 55/1992

Reglugerð um Náttúruhamfaratryggingu Íslands nr. 700/2019

Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004

Lög um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Upplýsingalög nr. 140/2012

Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2019 vegna áhættu við rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila


Lög sem getur reynt á í starfseminni:

Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998

Lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 99/1999

Lög um brunatryggingar nr. 48/1994

Lög um brunavarnir nr. 75/2000

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018

Lög um ársreikninga nr. 3/2006

Lög um bókhald nr. 145/1994

Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002

Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018

Lög um dreifingu vátrygginga nr. 62/2019

Lög um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016

Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993

Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014

Lög um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019

Lög um opinber fjármál nr. 123/2015


Reglugerðir sem reynt getur á í starfseminni:

Reglugerð um rafræna reikninga, rafrænt bókhald, skeytamiðlun, skeytaþjónustu, geymslu rafrænna gagna og lágmarkskröfur til rafrænna reikninga- og bókhaldskerfa nr. 505/2013

Reglugerð um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 100/2020100/2020


Reglur og leiðbeinandi tilmæli sem reynt getur á í starfseminni:

Reglur um breytingu á reglum nr. 903/2004 um mat á tjónaskuld og gagnaskil í því sambandi (529/2009)

Reglur um heimild Fjármálaeftirlitsins til að ljúka máli með sátt (326/2019)

Reglur um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti vátryggingafélaga (673/2017)

Leiðbeinandi tilmæli 6/2014 um útvistun hjá eftirlitsskyldum aðilum

Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna

Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2007 um starfshætti vátryggingasölumanna vátryggingamiðlara, vátryggingaumboðsmanna og vátryggingafélaga

Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2002 um rétt tjónþola til bótagreiðslu með fyrirvara