Til upplýsinga

Tjón

Ef tjón hefur orðið á vátryggðum eignum er nauðsynlegt að tilkynna það eins fljótt og hægt er eftir að tjón hefur orðið. Þetta er gert með því að fylla út tjónstilkynningu hér á vefnum.

Vakin er athygli á því að vátryggður getur glatað rétti sínum til bóta vegna tómlætis ef hann tilkynnir ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann vissi um atvik sem hún er reist á. Auk þess er skylt að vátryggja tilgreind mannvirki þótt þau séu ekki brunatryggð. 

 Nánar

Náttúruhamfaratryggingar

Skv. lögum nr. 55/1992 um Náttúruhamfaratryggingu Íslands skal stofnunin vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.

Skylt er að vátryggja allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem starfsleyfi hefur hér á landi og sjá vátryggingarfélögin um innheimtu iðgjalda fyrir hönd stofnunarinnar.

 Nánar

Lög og reglur

Helstu lög og reglur sem um starfsemina gilda

Lög um Náttúruhamfaratryggingu Íslands nr. 55/1992

Reglugerð um Náttúruhamfaratryggingu Íslands nr. 700/2019 (gildir frá 9. júlí 2019)


 Nánar

Algengar spurningar

Allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi.

Einnig er skylt að vátryggja neðangreind mannvirki þótt þau séu ekki brunatryggð: 
Hitaveitur, vatnsveitur, skolpveitur, hafnarmannvirki, raforkuvirki og síma- og fjarskiptamannvirki í eigu sveitarfélaga eða ríkissjóðs. 
Brýr sem eru 50 m eða lengri og skíðalyftur

NTÍ tryggir gegn beinu tjóni af völdum eftirfarandi náttúruhamfara:

Eldgos

Jarðskjálftar

Skriðuföll

Snjóflóð

Vatnsflóð

Næsti stjórnarfundur verður haldinn 27. ágúst 2020. Síðasti skiladagur erinda fyrir fundinn er þriðjudaginn 18. ágúst 2020.


Þegar tjón hefur orðið vegna náttúruhamfara skal vátryggður þegar í stað tilkynna það stofnuninni.

Hnappur til að tilkynna tjón er í horninu efst til hægri á síðunni. Innskráning er í gegnum island.is. Leiðbeiningar fyrir lögaðila má finna hér. 

Ef viðskiptavinir verða fyrir einhverjum truflunum við notkun á tjónstilkynningakerfinu óskum við eftir því að þeir hafi samband símleiðis við þjónustuver okkar í síma 575-3300 eða með tölvupósti á nti@nti.is

Eftir að tilkynning berst er hún metin og eftir atvikum send til óháðs matsmanns sem boðar fund með eiganda til tjónaskoðunar. Matsmaður skilar matsgerð (skýrslu um niðurstöðu) til NTÍ sem kynnir tjónþola niðurstöðu stofnunarinnar. Hafi eigandi athugasemdir við niðurstöðuna, skal hann koma þeim á framfæri innan þess frests sem gefinn er upp í kynningarbréfi. Að lokum tekur NTÍ ákvörðun og gerir upp tjónabætur, þegar við á.

Almenningur getur fengið upplýsingar um hvort eign sé skráð hjá NTÍ og hvort skemmdir hafi verið metnar.

Aðilum stjórnsýslumáls er heimilt af fá öll gögn málsins önnur en vinnuskjöl og öðrum með lögvarða hagsmuni er heimilt að fá sömu gögn án fjárhagslegra og/eða persónulegra upplýsinga.

Beiðni um gögn skulu berast skriflega í gegnum tölvupóstfangið nti@nti.is